CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Muu toitlustamine
5629 
56.3 
Jookide serveerimine
563 
56.30 
Jookide serveerimine
5630 

INFO JA SIDE

58 
Kirjastamine
58 
58.1 
Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine
581 
58.11 
Raamatukirjastamine
5811 
58.12 
Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine
5812 
58.13 
Ajalehtede kirjastamine
5813 
58.14 
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
5813 
58.19 
Muu kirjastamine
5819 
58.2 
Tarkvara kirjastamine
582 
58.21 
Arvutimängude kirjastamine
5820 
58.29 
Muu tarkvara kirjastamine
5820 
59 
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine
59 
59.1 
Kinofilmide, videote ja telesaadetega seotud tegevusalad
591 
59.11 
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
5911 
59.12 
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
5912 
59.13 
Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine
5913 
59.14 
Kinofilmide linastamine
5914 
59.2 
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
592 
59.20 
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
5920 
60 
Programmid ja ringhääling
60 
60.1 
Raadioringhääling
601 
60.10 
Raadioringhääling
6010 
60.2 
Teleprogrammid ja ringhääling
602 
60.20 
Teleprogrammid ja ringhääling
6020 
61 
Telekommunikatsioon
61 
61.1 
Traatsideteenuste osutamine
611 
61.10 
Traatsideteenuste osutamine
6110 
61.2 
Traadita sideteenuste osutamine
612 
61.20 
Traadita sideteenuste osutamine
6120 
61.3 
Satelliitsideteenuste osutamine
613 
61.30 
Satelliitsideteenuste osutamine
6130 
61.9 
Muu telekommunikatsioon
619 
61.90 
Muu telekommunikatsioon
6190 
62 
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
62 
62.0 
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
620 
62.01 
Programmeerimine
6201 
62.02 
Arvutialased konsultatsioonid
6202 

Page 18/25  
Top