CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Kaubavedu merel ja rannavetes
5012 
50.3 
Sõitjatevedu sisevetel
502 
50.30 
Sõitjatevedu sisevetel
5021 
50.4 
Kaubavedu sisevetel
502 
50.40 
Kaubavedu sisevetel
5022 
51 
Õhutransport
51 
51.1 
Sõitjate õhutransport
511 
51.10 
Sõitjate õhutransport
5110 
51.2 
Kauba õhutransport ja kosmosetransport
512 
51.21 
Kauba õhutransport
5120 
51.22 
Kosmosetransport
5120 
52 
Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
52 
52.1 
Laondus
521 
52.10 
Laondus
5210 
52.2 
Veondust abistavad tegevusalad
522 
52.21 
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
5221 
52.22 
Veetransporti teenindavad tegevusalad
5222 
52.23 
Õhutransporti teenindavad tegevusalad
5223 
52.24 
Laadungikäitlus
5224 
52.29 
Muud veondust abistavad tegevused
5229 
53 
Posti- ja kulleriteenistus
53 
53.1 
Üldpostiteenistus
531 
53.10 
Üldpostiteenistus
5310 
53.2 
Muu posti- ja kulleriteenistus
532 
53.20 
Muu posti- ja kulleriteenistus
5320 

MAJUTUS JA TOITLUSTUS

55 
Majutus
55 
55.1 
Hotellid ja muu sarnane majutus
551 
55.10 
Hotellid ja muu sarnane majutus
5510 
55.2 
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
551 
55.20 
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
5510 
55.3 
Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
552 
55.30 
Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
5520 
55.9 
Muu majutus
559 
55.90 
Muu majutus
5590 
56 
Toidu ja joogi serveerimine
56 
56.1 
Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
561 
56.10 
Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
5610 
56.2 
Toitlustamine üritustel jm toitlustamine
562 
56.21 
Toitlustamine üritustel
5621 

Page 17/25  
Top