CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4761 
47.63 
Muusika- ja videosalvestiste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4762 
47.64 
Sporditarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4763 
47.65 
Mängude ja mänguasjade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4764 
47.7 
Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
477 
47.71 
Rõivaste jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4771 
47.72 
Jalatsite ja nahktoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4771 
47.73 
Apteekide tegevus
4772 
47.74 
Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4772 
47.75 
Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4772 
47.76 
Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4773 
47.77 
Kellade ja ehete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4773 
47.78 
Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
4773 
47.79 
Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes
4774 
47.8 
Jaemüük kioskites ja turgudel
478 
47.81 
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel
4781 
47.82 
Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel
4782 
47.89 
Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel
4789 
47.9 
Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
479 
47.91 
Jaemüük posti või Interneti teel
4791 
47.99 
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
4799 

VEONDUS JA LAONDUS

49 
Maismaaveondus ja torutransport
49 
49.1 
Sõitjate linnadevaheline raudteevedu
491 
49.10 
Sõitjate linnadevaheline raudteevedu
4911 
49.2 
Kauba raudteevedu
491 
49.20 
Kauba raudteevedu
4912 
49.3 
Sõitjate muu maismaavedu
492 
49.31 
Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4921 
49.32 
Taksovedu
4922 
49.39 
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
4922 
49.4 
Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
492 
49.41 
Kaubavedu maanteel
4923 
49.42 
Kolimisteenused
4923 
49.5 
Torutransport
493 
49.50 
Torutransport
4930 
50 
Veetransport
50 
50.1 
Sõitjatevedu merel ja rannavetes
501 
50.10 
Sõitjatevedu merel ja rannavetes
5011 
50.2 
Kaubavedu merel ja rannavetes
501 

Page 16/25  
Top