CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine
2814 
28.2 
Muude üldmasinate tootmine
281 
28.21 
Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
2815 
28.22 
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
2816 
28.23 
Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed
2817 
28.24 
Ajamiga käsi-tööriistade tootmine
2818 
28.25 
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
2819 
28.29 
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
2819 
28.3 
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
282 
28.30 
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
2821 
28.4 
Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine
282 
28.41 
Metallistantside tootmine
2822 
28.49 
Muude tööpinkide tootmine
2822 
28.9 
Muude erimasinate tootmine
282 
28.91 
Metallurgiamasinate tootmine
2823 
28.92 
Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine
2824 
28.93 
Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine
2825 
28.94 
Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine
2826 
28.95 
Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine
2829 
28.96 
Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine
2829 
28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
2829 
29 
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine
29 
29.1 
Mootorsõidukite tootmine
291 
29.10 
Mootorsõidukite tootmine
2910 
29.2 
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
292 
29.20 
Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine
2920 
29.3 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine
293 
29.31 
Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
2930 
29.32 
Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
2930 
30 
Muude transpordivahendite tootmine
30 
30.1 
Laeva- ja paadiehitus
301 
30.11 
Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus
3011 
30.12 
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus
3012 
30.2 
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
302 
30.20 
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
3020 
30.3 
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
303 
30.30 
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
3030 
30.4 
Militaarveokite tootmine
304 
30.40 
Militaarveokite tootmine
3040 
30.9 
Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
309 

Page 10/25  
Top