CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Elektronkomponentide tootmine
2610 
26.12 
Trükkplaatide tootmine
2610 
26.2 
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
262 
26.20 
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
2620 
26.3 
Sideseadmete tootmine
263 
26.30 
Sideseadmete tootmine
2630 
26.4 
Tarbeelektroonika tootmine
264 
26.40 
Tarbeelektroonika tootmine
2640 
26.5 
Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine
265 
26.51 
Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
2651 
26.52 
Ajanäitajate tootmine
2652 
26.6 
Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
266 
26.60 
Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
2660 
26.7 
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
267 
26.70 
Optikainstrumentide ja -seadmete tootmine
2670 
26.8 
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
268 
26.80 
Magnet- ja optilise andmekandjate tootmine
2680 
27 
Elektriseadmete tootmine
27 
27.1 
Elektrimootorite, -generaatorite, trafode ja elektrijaotusseadmete ning juhtaparatuuri tootmine
271 
27.11 
Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
2710 
27.12 
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine
2710 
27.2 
Patareide ja akude tootmine
272 
27.20 
Patareide ja akude tootmine
2720 
27.3 
Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine
273 
27.31 
Kiudoptilise kaabli tootmine
2731 
27.32 
Muu elektroonika- ja elektrijuhtmete või -kaabli tootmine
2732 
27.33 
Juhtmestiku tarvikute tootmine
2733 
27.4 
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
274 
27.40 
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
2740 
27.5 
Kodumasinate tootmine
275 
27.51 
Elektriliste kodumasinate tootmine
2750 
27.52 
Mitteelektriliste kodumasinate tootmine
2750 
27.9 
Muude elektriseadmete tootmine
279 
27.90 
Muude elektriseadmete tootmine
2790 
28 
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
28 
28.1 
Üldmasinate tootmine
281 
28.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid
2811 
28.12 
Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine
2812 
28.13 
Muude pumpade ja kompressorite tootmine
2813 
28.14 
Muude kraanide ja ventiilide tootmine
2813 

Page 9/25  
Top