CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
94.20 
Ametiühingute tegevus
9420 
94.9 
Muude organisatsioonide tegevus
949 
94.91 
Usuorganisatsioonide tegevus
9491 
94.92 
Poliitiliste organisatsioonide tegevus
9492 
94.99 
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
9499 
95 
Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus
95 
95.1 
Arvutite ja sideseadmete parandus
951 
95.11 
Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus
9511 
95.12 
Sideseadmete parandus
9512 
95.2 
Tarbeesemete ja kodutarvete parandus
952 
95.21 
Tarbeelektroonika parandus
9521 
95.22 
Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus
9522 
95.23 
Jalatsite ja nahktoodete parandus
9523 
95.24 
Mööbli ja sisustusesemete parandus
9524 
95.25 
Kellade ja ehete parandus
9529 
95.29 
Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus
9529 
96 
Muu teenindus
96 
96.0 
Muu teenindus
960 
96.01 
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
9601 
96.02 
Juuksuri- ja muu iluteenindus
9602 
96.03 
Matuseteenindus
9603 
96.04 
Füüsilise heaoluga seotud teenindus
9609 
96.09 
Muu mujal liigitamata teenindus
9609 

KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕELDUD ERISTAMATA KAUPADE TOOTMINE JA TEENUSTE OSUTAMINE

97 
Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana
97 
97.0 
Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana
970 
97.00 
Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana
9700 
98 
Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine
98 
98.1 
Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine
981 
98.10 
Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine
9810 
98.2 
Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine
982 
98.20 
Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine
9820 

EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS

99 
Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus
99 
99.0 
Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus
990 
99.00 
Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus
9900 

Page 25/25  
Top