CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Õiguskaitse ja kohtud
8423 
84.24 
Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused
8423 
84.25 
Tuletõrje- ja päästeteenistus
8423 
84.3 
Kohustuslik sotsiaalkindlustus
843 
84.30 
Kohustuslik sotsiaalkindlustus
8430 

HARIDUS

85 
Haridus
85 
85.1 
Eelharidus
851 
85.10 
Eelharidus
8510 
85.2 
Esimese taseme haridus
851 
85.20 
Esimese taseme haridus
8510 
85.3 
Teise taseme haridus
852 
85.31 
Teise taseme üldharidus
8521 
85.32 
Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus
8522 
85.4 
Kolmanda taseme haridus
853 
85.41 
Rakenduskõrgharidus
8530 
85.42 
Akadeemiline kõrgharidus
8530 
85.5 
Muu koolitus
854 
85.51 
Spordi- ja vabaajakoolitus
8541 
85.52 
Huvikoolitus
8542 
85.53 
Sõiduõpe
8549 
85.59 
Mujal liigitamata koolitus
8549 
85.6 
Haridust abistavad tegevused
855 
85.60 
Haridust abistavad tegevused
8550 

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

86 
Tervishoid
86 
86.1 
Haiglaravi
861 
86.10 
Haiglaravi
8610 
86.2 
Arstiabi ja hambaravi
862 
86.21 
Üldarstiabi
8620 
86.22 
Eriarstiabi
8620 
86.23 
Hambaravi
8620 
86.9 
Muud tervishoiualad
869 
86.90 
Muud tervishoiualad
8690 
87 
Hoolekandeasutuste tegevus
87 
87.1 
Hooldusraviasutuste tegevus
871 
87.10 
Hooldusraviasutuste tegevus
8710 
87.2 
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
872 
87.20 
Vaimse arengu peetusega ja vaimse tervise häiretega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
8720 
87.3 
Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
873 

Page 23/25  
Top