CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Reisikorraldajate tegevus
7912 
79.9 
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
799 
79.90 
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
7990 
80 
Turvatöö ja juurdlus
80 
80.1 
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
801 
80.10 
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
8010 
80.2 
Turvasüsteemide käitus
802 
80.20 
Turvasüsteemide käitus
8020 
80.3 
Juurdlus
803 
80.30 
Juurdlus
8030 
81 
Hoonete ja maastike hooldus
81 
81.1 
Hoonehalduse abitegevused
811 
81.10 
Hoonehalduse abitegevused
8110 
81.2 
Puhastustegevus
812 
81.21 
Hoonete üldpuhastus
8121 
81.22 
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
8129 
81.29 
Muu puhastustegevus
8129 
81.3 
Maastiku hooldus ja korrashoid
813 
81.30 
Maastiku hooldus ja korrashoid
8130 
82 
Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
82 
82.1 
Büroohaldus ja selle abitegevused
821 
82.11 
Büroohaldus
8211 
82.19 
Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused
8219 
82.2 
Kõnekeskuste tegevus
822 
82.20 
Kõnekeskuste tegevus
8220 
82.3 
Nõupidamiste ja messide korraldamine
823 
82.30 
Nõupidamiste ja messide korraldamine
8230 
82.9 
Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
829 
82.91 
Inkassoteenus ja krediidiinfo
8291 
82.92 
Pakendamine
8292 
82.99 
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
8299 

AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

84 
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
84 
84.1 
Avalik haldus ning majandus- ja sotsiaalpoliitika juhtimine
841 
84.11 
Üldine avalik haldus
8411 
84.12 
Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine
8412 
84.13 
Majandustegevuse korraldamine ja tõhustamine
8413 
84.2 
Ühiskonna kui terviku teenindamine
842 
84.21 
Välissuhted
8421 
84.22 
Riigikaitse
8422 

Page 22/25  
Top