CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Metsamajandus ja metsavarumine
02 
02.1 
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
021 
02.10 
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
0210 
02.2 
Metsavarumine
022 
02.20 
Metsavarumine
0220 
02.3 
Looduslike materjalide kogumine, v.a puit
023 
02.30 
Looduslike materjalide kogumine, v.a puit
0230 
02.4 
Metsamajandust abistavad tegevused
024 
02.40 
Metsamajandust abistavad tegevused
0240 
03 
Kalapüük ja vesiviljelus
03 
03.1 
Kalapüük
031 
03.11 
Merekalapüük
0311 
03.12 
Mageveekalapüük
0312 
03.2 
Vesiviljelus
032 
03.21 
Merevesiviljelus
0321 
03.22 
Mageveevesiviljelus
0322 

MÄETÖÖSTUS

05 
Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
05 
05.1 
Kivisöe kaevandamine
051 
05.10 
Kivisöe kaevandamine
0510 
05.2 
Pruunsöe kaevandamine
052 
05.20 
Pruunsöe kaevandamine
0520 
06 
Toornafta ja maagaasi tootmine
06 
06.1 
Toornafta tootmine
061 
06.10 
Toornafta tootmine
0610 
06.2 
Maagaasi tootmine
062 
06.20 
Maagaasi tootmine
0620 
07 
Metallimaakide kaevandamine
07 
07.1 
Rauamaagi kaevandamine
071 
07.10 
Rauamaagi kaevandamine
0710 
07.2 
Mitteraudmetallide maakide kaevandamine
072 
07.21 
Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine
0721 
07.29 
Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine
0729 
08 
Muu kaevandamine
08 
08.1 
Kivi, liiva ja savi kaevandamine
081 
08.11 
Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
0810 
08.12 
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
0810 
08.9 
Mujal liigitamata kaevandamine
089 
08.91 
Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine
0891 
08.92 
Turba tootmine
0892 

Page 2/25  
Top