CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Silla- ja tunneliehitus
4210 
42.2 
Tehnovõrgutrasside ehitus
422 
42.21 
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
4220 
42.22 
Elektri- ja sidevõrkude ehitus
4220 
42.9 
Muude rajatiste ehitus
429 
42.91 
Vesiehitus
4290 
42.99 
Mujal liigitamata rajatiste ehitus
4290 
43 
Eriehitustööd
43 
43.1 
Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus
431 
43.11 
Lammutamine
4311 
43.12 
Ehitusplatside ettevalmistus
4312 
43.13 
Kontrollpuurimine ja sondimine
4312 
43.2 
Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd
432 
43.21 
Elektriinstallatsioon
4321 
43.22 
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
4322 
43.29 
Muud ehituspaigaldustööd
4329 
43.3 
Ehitiste viimistlus ja lõpetamine
433 
43.31 
Krohvimine
4330 
43.32 
Ehituspuusepatoodete paigaldus
4330 
43.33 
Põranda- ja seinakatete paigaldus
4330 
43.34 
Värvimine ja klaasimine
4330 
43.39 
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
4330 
43.9 
Muud eriehitustööd
439 
43.91 
Katusetööd
4390 
43.99 
Muud mujal liigitamata eriehitustööd
4390 

HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

45 
Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
45 
45.1 
Mootorsõidukite müük
451 
45.11 
Sõiduautode ja väikebusside müük
4510 
45.19 
Muude mootorsõidukite müük
4510 
45.2 
Mootorsõidukite hooldus ja remont
452 
45.20 
Mootorsõidukite hooldus ja remont
4520 
45.3 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük
453 
45.31 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
4530 
45.32 
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
4530 
45.4 
Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont
454 
45.40 
Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont
4540 
46 
Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
46 
46.1 
Hulgimüük vahendustasu või lepingute alusel
461 
46.11 
Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine
4610 

Page 13/25  
Top