CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Elektrienergia tootmine
3510 
35.12 
Elektrienergia ülekanne
3510 
35.13 
Elektrienergia jaotus
3510 
35.14 
Elektrienergia müük
3510 
35.2 
Gaasitootmine; gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu
352 
35.21 
Gaasitootmine
3520 
35.22 
Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu
3520 
35.23 
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu
3520 
35.3 
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
353 
35.30 
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
3530 

VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS

36 
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
36 
36.0 
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
360 
36.00 
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
3600 
37 
Kanalisatsioon
37 
37.0 
Kanalisatsioon
370 
37.00 
Kanalisatsioon
3700 
38 
Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine
38 
38.1 
Jäätmekogumine
381 
38.11 
Tavajäätmete kogumine
3811 
38.12 
Ohtlike jäätmete kogumine
3812 
38.2 
Jäätmetöötlus ja -kõrvaldus
382 
38.21 
Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus
3821 
38.22 
Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus
3822 
38.3 
Materjalide taaskasutusele võtmine
383 
38.31 
Vrakkide demonteerimine
3830 
38.32 
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine
3830 
39 
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
39 
39.0 
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
390 
39.00 
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
3900 

EHITUS

41 
Hoonete ehitus
41 
41.1 
Hoonestusprojektide arendus
410 
41.10 
Hoonestusprojektide arendus
4100 
41.2 
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
410 
41.20 
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
4100 
42 
Rajatiste ehitus
42 
42.1 
Teede ja raudteede ehitus
421 
42.11 
Teede ja kiirteede ehitus
4210 
42.12 
Raudteede ja metroo ehitus
4210 

Page 12/25  
Top