CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
5012 
50.20 
Sø- og kysttransport af gods
502 
50.3 
Transport af passagerer ad indre vandveje
50.4 
Code: 50.4 
Transport af gods ad indre vandveje
5021 
50.30 
Transport af passagerer ad indre vandveje
5022 
50.40 
Transport af gods ad indre vandveje
51 
51 
Luftfart
511 
51.1 
Lufttransport af passagerer
5110 
51.10 
Lufttransport af passagerer
512 
51.2 
Lufttransport af gods og rumfart
5120 
51.21 
Lufttransport af gods
51.22 
Code: 51.22 
Rumfart
52 
52 
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
521 
52.1 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
5210 
52.10 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
522 
52.2 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
5221 
52.21 
Serviceydelser i forbindelse med landtransport
5222 
52.22 
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
5223 
52.23 
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
5224 
52.24 
Godshåndtering
5229 
52.29 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
53 
53 
Post- og kurertjenester
531 
53.1 
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
5310 
53.10 
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
532 
53.2 
Andre post- og kurértjenester
5320 
53.20 
Andre post- og kurértjenester


OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED
55 
55 
Overnatningsfaciliteter
551 
55.1 
Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
55.2 
Code: 55.2 
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
5510 
55.10 
Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
55.20 
Code: 55.20 
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
552 
55.3 
Campingpladser
5520 
55.30 
Campingpladser
559 
55.9 
Andre overnatningsfaciliteter
5590 
55.90 
Andre overnatningsfaciliteter
56 
56 
Restaurationsvirksomhed
561 
56.1 
Restauranter og levering af mad ud af huset
5610 
56.10 
Restauranter og levering af mad ud af huset
562 
56.2 
Event catering og anden restaurationsvirksomhed
5621 
56.21 
Event catering

Page 17/25  
Top