CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
2310 
23.12 
Formning og forarbejdning af planglas
23.13 
Code: 23.13 
Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
23.14 
Code: 23.14 
Fremstilling af glasfiber
23.19 
Code: 23.19 
Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
239 
23.2 
Fremstilling af ildfaste produkter
23.3 
Code: 23.3 
Fremstilling af byggematerialer af ler
23.4 
Code: 23.4 
Fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter
23.5 
Code: 23.5 
Fremstilling af cement, kalk og gips
23.6 
Code: 23.6 
Fremstilling af produkter af beton, cement og gips
23.7 
Code: 23.7 
Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
23.9 
Code: 23.9 
Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
2391 
23.20 
Fremstilling af ildfaste produkter
2392 
23.31 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
23.32 
Code: 23.32 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
2393 
23.41 
Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
23.42 
Code: 23.42 
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
23.43 
Code: 23.43 
Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
23.44 
Code: 23.44 
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
23.49 
Code: 23.49 
Fremstilling af andre keramiske produkter
2394 
23.51 
Fremstilling af cement
23.52 
Code: 23.52 
Fremstilling af kalk og gips
2395 
23.61 
Fremstilling af byggematerialer af beton
23.62 
Code: 23.62 
Fremstilling af byggematerialer af gips
23.63 
Code: 23.63 
Fremstilling af færdigblandet beton
23.64 
Code: 23.64 
Fremstilling af mørtel
23.65 
Code: 23.65 
Fremstilling af fibercement
23.69 
Code: 23.69 
Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
2396 
23.70 
Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
2399 
23.91 
Fremstilling af slibemidler
23.99 
Code: 23.99 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
24 
24 
Fremstilling af metal
241 
24.1 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
24.2 
Code: 24.2 
Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
24.3 
Code: 24.3 
Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål
2410 
24.10 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
24.20 
Code: 24.20 
Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
24.31 
Code: 24.31 
Fremstilling af stænger ved koldtrækning
24.32 
Code: 24.32 
Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
24.33 
Code: 24.33 
Koldbehandling
24.34 
Code: 24.34 
Fremstilling af tråd ved koldtrækning

Page 7/25  
Top