CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
4210 
42.13 
Anlæg af broer og tunneller
422 
42.2 
Anlæg af ledningsnet
4220 
42.21 
Anlæg af ledningsnet til væsker
42.22 
Code: 42.22 
Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation
429 
42.9 
Anden anlægsvirksomhed
4290 
42.91 
Udførelse af vandbygningsanlæg
42.99 
Code: 42.99 
Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
43 
43 
Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
431 
43.1 
Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder
4311 
43.11 
Nedrivning
4312 
43.12 
Forberedende byggepladsarbejder
43.13 
Code: 43.13 
Funderingsundersøgelser
432 
43.2 
El-installation, vvs- og blikkenslagerforretninger samt anden bygningsinstallationsvirksomhed
4321 
43.21 
El-installation
4322 
43.22 
VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg
4329 
43.29 
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
433 
43.3 
Bygningsfærdiggørelse
4330 
43.31 
Stukkatørvirksomhed
43.32 
Code: 43.32 
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
43.33 
Code: 43.33 
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
43.34 
Code: 43.34 
Maler- og glarmestervirksomhed
43.39 
Code: 43.39 
Anden bygningsfærdiggørelse
439 
43.9 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
4390 
43.91 
Tagdækningsvirksomhed
43.99 
Code: 43.99 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.


HOVEDAFDEL ING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER
45 
45 
Handel med biler og motorcykler og reparation heraf
451 
45.1 
Salg af motorkøretøjer
4510 
45.11 
Salg af biler og lette motorkøretøjer
45.19 
Code: 45.19 
Salg af andre motorkøretøjer
452 
45.2 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
4520 
45.20 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
453 
45.3 
Salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
4530 
45.31 
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32 
Code: 45.32 
Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
454 
45.4 
Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
4540 
45.40 
Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
46 
46 
Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler
461 
46.1 
Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis)
4610 
46.11 
Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata

Page 13/25  
Top