CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Fremstilling af elektroniske komponenter
2610 
26.12 
Fremstilling af printplader o.l.
2610 
26.2 
Fremstilling af computere og ydre enheder
262 
26.20 
Fremstilling af computere og ydre enheder
2620 
26.3 
Fremstilling af kommunikationsudstyr
263 
26.30 
Fremstilling af kommunikationsudstyr
2630 
26.4 
Fremstilling af elektronik til husholdninger
264 
26.40 
Fremstilling af elektronik til husholdninger
2640 
26.5 
Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol; ure
265 
26.51 
Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
2651 
26.52 
Fremstilling af ure
2652 
26.6 
Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur
266 
26.60 
Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur
2660 
26.7 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
267 
26.70 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
2670 
26.8 
Fremstilling af magnetiske og optiske media
268 
26.80 
Fremstilling af magnetiske og optiske media
2680 
27 
Fremstilling af elektrisk udstyr
27 
27.1 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontroltavler
271 
27.11 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
2710 
27.12 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
2710 
27.2 
Fremstilling af batterier og akkumulatorer
272 
27.20 
Fremstilling af batterier og akkumulatorer
2720 
27.3 
Fremstilling af ledninger og kabler og tilbehør hertil
273 
27.31 
Fremstilling af lyslederkabler
2731 
27.32 
Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
2732 
27.33 
Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
2733 
27.4 
Fremstilling af elektriske belysningsartikler
274 
27.40 
Fremstilling af elektriske belysningsartikler
2740 
27.5 
Fremstilling af husholdningsapparater
275 
27.51 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
2750 
27.52 
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
2750 
27.9 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
279 
27.90 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
2790 
28 
Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
28 
28.1 
Fremstilling af maskiner til generelle formål
281 
28.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
2811 
28.12 
Fremstilling af hydraulisk udstyr
2812 
28.13 
Fremstilling af andre pumper og kompressorer
2813 
28.14 
Fremstilling af andre haner og ventiler
2813 

Page 9/25  
Top