CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Fremstilling af ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller
242 
24.41 
Fremstilling af ædelmetaller
2420 
24.42 
Fremstilling af aluminium
2420 
24.43 
Fremstilling af bly, zink og tin
2420 
24.44 
Fremstilling af kobber
2420 
24.45 
Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
2420 
24.46 
Oparbejdning af nukleart brændsel
2420 
24.5 
Støbning af metalprodukter
243 
24.51 
Støbning af jernprodukter
2431 
24.52 
Støbning af stålprodukter
2431 
24.53 
Støbning af letmetalprodukter
2432 
24.54 
Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
2432 
25 
Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr
25 
25.1 
Fremstilling af metalkonstruktioner
251 
25.11 
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
2511 
25.12 
Fremstilling af døre og vinduer af metal
2511 
25.2 
Fremstilling af tanke og beholdere af metal
251 
25.21 
Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
2512 
25.29 
Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
2512 
25.3 
Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
251 
25.30 
Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
2513 
25.4 
Fremstilling af våben og ammunition
252 
25.40 
Fremstilling af våben og ammunition
2520 
25.5 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
259 
25.50 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
2591 
25.6 
Overfladebehandling af metal; maskinforarbejdning
259 
25.61 
Overfladebehandling af metal
2592 
25.62 
Maskinforarbejdning
2592 
25.7 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter
259 
25.71 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
2593 
25.72 
Fremstilling af låse og hængsler
2593 
25.73 
Fremstilling af håndværktøj
2593 
25.9 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter
259 
25.91 
Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
2599 
25.92 
Fremstilling af letmetalemballage
2599 
25.93 
Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
2599 
25.94 
Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
2599 
25.99 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
2599 
26 
Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter
26 
26.1 
Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
261 

Page 8/25  
Top