CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
23.12 
Formning og forarbejdning af planglas
2310 
23.13 
Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
2310 
23.14 
Fremstilling af glasfiber
2310 
23.19 
Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
2310 
23.2 
Fremstilling af ildfaste produkter
239 
23.20 
Fremstilling af ildfaste produkter
2391 
23.3 
Fremstilling af byggematerialer af ler
239 
23.31 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
2392 
23.32 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
2392 
23.4 
Fremstilling af andre porcelænsvarer og keramiske produkter
239 
23.41 
Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
2393 
23.42 
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
2393 
23.43 
Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
2393 
23.44 
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
2393 
23.49 
Fremstilling af andre keramiske produkter
2393 
23.5 
Fremstilling af cement, kalk og gips
239 
23.51 
Fremstilling af cement
2394 
23.52 
Fremstilling af kalk og gips
2394 
23.6 
Fremstilling af produkter af beton, cement og gips
239 
23.61 
Fremstilling af byggematerialer af beton
2395 
23.62 
Fremstilling af byggematerialer af gips
2395 
23.63 
Fremstilling af færdigblandet beton
2395 
23.64 
Fremstilling af mørtel
2395 
23.65 
Fremstilling af fibercement
2395 
23.69 
Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
2395 
23.7 
Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
239 
23.70 
Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
2396 
23.9 
Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
239 
23.91 
Fremstilling af slibemidler
2399 
23.99 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
2399 
24 
Fremstilling af metal
24 
24.1 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
241 
24.10 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
2410 
24.2 
Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
241 
24.20 
Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
2410 
24.3 
Fremstilling af andre produkter af den primære forarbejdning af stål
241 
24.31 
Fremstilling af stænger ved koldtrækning
2410 
24.32 
Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
2410 
24.33 
Koldbehandling
2410 
24.34 
Fremstilling af tråd ved koldtrækning
2410 

Page 7/25  
Top