CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Fremstilling af kemiske produkter
20 
20.1 
Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form
201 
20.11 
Fremstilling af industrigasser
2011 
20.12 
Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
2011 
20.13 
Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
2011 
20.14 
Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
2011 
20.15 
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
2012 
20.16 
Fremstilling af plast i ubearbejdet form
2013 
20.17 
Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
2013 
20.2 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
202 
20.20 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
2021 
20.3 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
202 
20.30 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
2022 
20.4 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
202 
20.41 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
2023 
20.42 
Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
2023 
20.5 
Fremstilling af andre kemiske produkter
202 
20.51 
Fremstilling af sprængstoffer
2029 
20.52 
Fremstilling af lim
2029 
20.53 
Fremstilling af æteriske olier
2029 
20.59 
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
2029 
20.6 
Fremstilling af kemofibre
203 
20.60 
Fremstilling af kemofibre
2030 
21 
Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater
21 
21.1 
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
210 
21.10 
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
2100 
21.2 
Fremstilling af farmaceutiske præparater
210 
21.20 
Fremstilling af farmaceutiske præparater
2100 
22 
Fremstilling af gummi- og plastprodukter
22 
22.1 
Fremstilling af gummiprodukter
221 
22.11 
Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
2211 
22.19 
Fremstilling af andre gummiprodukter
2219 
22.2 
Fremstilling af plastprodukter
222 
22.21 
Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
2220 
22.22 
Fremstilling af plastemballage
2220 
22.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
2220 
22.29 
Fremstilling af andre plastprodukter
2220 
23 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter
23 
23.1 
Fremstilling af glas og glasprodukter
231 
23.11 
Fremstilling af planglas
2310 

Page 6/25  
Top