CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
74 
74.1 
Specialiseret designarbejde
741 
74.10 
Specialiseret designarbejde
7410 
74.2 
Fotografisk virksomhed
742 
74.20 
Fotografisk virksomhed
7420 
74.3 
Oversættelse og tolkning
749 
74.30 
Oversættelse og tolkning
7490 
74.9 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
749 
74.90 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
7490 
75 
Dyrlæger
75 
75.0 
Dyrlæger
750 
75.00 
Dyrlæger
7500 

ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER

77 
Udlejning og leasing
77 
77.1 
Udlejning og leasing af motorkøretøjer
771 
77.11 
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
7710 
77.12 
Udlejning og leasing af lastbiler
7710 
77.2 
Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug
772 
77.21 
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
7721 
77.22 
Udlejning af videobånd og videodisks
7722 
77.29 
Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug
7729 
77.3 
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver
773 
77.31 
Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
7730 
77.32 
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
7730 
77.33 
Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
7730 
77.34 
Udlejning og leasing af skibe og både
7730 
77.35 
Udlejning og leasing af luftfartøjer
7730 
77.39 
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
7730 
77.4 
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker
774 
77.40 
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker
7740 
78 
Arbejdsformidling
78 
78.1 
Arbejdsformidlingskontorer
781 
78.10 
Arbejdsformidlingskontorer
7810 
78.2 
Vikarbureauer
782 
78.20 
Vikarbureauer
7820 
78.3 
Anden personaleformidling
783 
78.30 
Anden personaleformidling
7830 
79 
Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjensteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
79 
79.1 
Rejsebureauer og rejsearrangører
791 
79.11 
Rejsebureauer
7911 

Page 21/25  
Top