CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
62.03 
Facility management
6202 
62.09 
Anden itservicevirksomhed
6209 
63 
Informationstjenester
63 
63.1 
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler
631 
63.11 
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;
6311 
63.12 
Webportaler
6312 
63.9 
Andre informationstjenester
639 
63.91 
Pressebureauer
6391 
63.99 
Andre informationstjenester i.a.n.
6399 

PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING

64 
Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring
64 
64.1 
Pengeinstitutvirksomhed
641 
64.11 
Centralbanker
6411 
64.19 
Anden pengeinstitutvirksomhed
6419 
64.2 
Holdingselskabers virksomhed
642 
64.20 
Holdingselskabers virksomhed
6420 
64.3 
Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.
643 
64.30 
Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.
6430 
64.9 
Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring
649 
64.91 
Finansiel leasing
6491 
64.92 
Anden kreditformidling
6492 
64.99 
Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
6499 
65 
Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring
65 
65.1 
Forsikring
651 
65.11 
Livsforsikring
6511 
65.12 
Anden forsikring
6512 
65.2 
Genforsikring
652 
65.20 
Genforsikring
6520 
65.3 
Pensionsforsikring
653 
65.30 
Pensionsforsikring
6530 
66 
Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring
66 
66.1 
Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring
661 
66.11 
Forvaltning af kapitalmarkeder
6611 
66.12 
Værdipapir- og varemægling
6612 
66.19 
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring
6619 
66.2 
Hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
662 
66.21 
Risiko- og skadesvurdering
6621 
66.22 
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
6622 
66.29 
Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
6629 
66.3 
Formueforvaltning
663 

Page 19/25  
Top