CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
56.29 
Anden restaurationsvirksomhed
5629 
56.3 
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
563 
56.30 
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
5630 

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

58 
Udgivervirksomhed
58 
58.1 
Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed
581 
58.11 
Udgivelse af bøger
5811 
58.12 
Udgivelse af telefonbøger og adresselister
5812 
58.13 
Udgivelse af aviser og dagblade
5813 
58.14 
Udgivelse af ugeblade og magasiner
5813 
58.19 
Anden udgivervirksomhed
5819 
58.2 
Udgivelse af software
582 
58.21 
Udgivelse af computerspil
5820 
58.29 
Anden udgivelse af software
5820 
59 
Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser
59 
59.1 
Produktion af film, video- og tv-programmer
591 
59.11 
Produktion af film, video- og tv-programmer
5911 
59.12 
Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
5912 
59.13 
Distribution af film, video- og tv-programmer
5913 
59.14 
Biografer
5914 
59.2 
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
592 
59.20 
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
5920 
60 
Radio- og tv-virksomhed
60 
60.1 
Radiovirksomhed
601 
60.10 
Radiovirksomhed
6010 
60.2 
Tv-virksomhed
602 
60.20 
Tv-virksomhed
6020 
61 
Telekommunikation
61 
61.1 
Fastnetbaseret telekommunikation
611 
61.10 
Fastnetbaseret telekommunikation
6110 
61.2 
Trådløs telekommunikation
612 
61.20 
Trådløs telekommunikation
6120 
61.3 
Satellitbaseret telekommunikation
613 
61.30 
Satellitbaseret telekommunikation
6130 
61.9 
Anden telekommunikation
619 
61.90 
Anden telekommunikation
6190 
62 
Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter
62 
62.0 
Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter
620 
62.01 
Computerprogrammering
6201 
62.02 
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
6202 

Page 18/25  
Top