CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Detailhandel med aviser og papirvarer
4761 
47.63 
Detailhandel med musik- og videooptagelser
4762 
47.64 
Detailhandel med sportsudstyr
4763 
47.65 
Detailhandel med spil og legetøj
4764 
47.7 
Detailhandel med andre varer i specialforretninger
477 
47.71 
Detailhandel med beklædningsartikler
4771 
47.72 
Detailhandel med skotøj og lædervarer
4771 
47.73 
Apoteker
4772 
47.74 
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
4772 
47.75 
Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
4772 
47.76 
Detailhandel med blomster, planter, frø, gødningsstoffer, kæledyr samt foder til kæledyr
4773 
47.77 
Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
4773 
47.78 
Anden detailhandel fra specialforretninger
4773 
47.79 
Detailhandel med brugte varer i forretninger
4774 
47.8 
Detailhandel fra stadepladser og markeder
478 
47.81 
Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
4781 
47.82 
Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
4782 
47.89 
Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
4789 
47.9 
Detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
479 
47.91 
Detailhandel fra postordre- eller internetforretninger
4791 
47.99 
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
4799 

TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

49 
Landtransport; rørtransport
49 
49.1 
Passagertransport med regional- eller fjerntog
491 
49.10 
Passagertransport med regional- eller fjerntog
4911 
49.2 
Godstransport med tog
491 
49.20 
Godstransport med tog
4912 
49.3 
Anden landpassagertransport
492 
49.31 
Landpassagertransport i by- og forstadsområder
4921 
49.32 
Taxikørsel
4922 
49.39 
Anden landpassagertransport i.a.n.
4922 
49.4 
Vejgodstransport og flytning
492 
49.41 
Vejgodstransport
4923 
49.42 
Flytteforretninger
4923 
49.5 
Rørtransport
493 
49.50 
Rørtransport
4930 
50 
Skibsfart
50 
50.1 
Sø- og kysttransport af passagerer
501 
50.10 
Sø- og kysttransport af passagerer
5011 
50.2 
Sø- og kysttransport af gods
501 

Page 16/25  
Top