CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Fremstilling af motorcykler
3091 
30.92 
Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
3092 
30.99 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
3099 
31 
Fremstilling af møbler
31 
31.0 
Fremstilling af møbler
310 
31.01 
Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
3100 
31.02 
Fremstilling af køkkenmøbler
3100 
31.03 
Fremstilling af madrasser
3100 
31.09 
Fremstilling af andre møbler
3100 
32 
Anden fremstillingsvirksomhed
32 
32.1 
Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer
321 
32.11 
Prægning af mønter
3211 
32.12 
Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
3211 
32.13 
Fremstilling af bijouteri og lignende varer
3212 
32.2 
Fremstilling af musikinstrumenter
322 
32.20 
Fremstilling af musikinstrumenter
3220 
32.3 
Fremstilling af sportsudstyr
323 
32.30 
Fremstilling af sportsudstyr
3230 
32.4 
Fremstilling af spil og legetøj
324 
32.40 
Fremstilling af spil og legetøj
3240 
32.5 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
325 
32.50 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
3250 
32.9 
Fremstillingsvirksomhed i.a.n.
329 
32.91 
Fremstilling af koste og børster
3290 
32.99 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
3290 
33 
Reparation og installation af maskiner og udstyr
33 
33.1 
Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr
331 
33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
3311 
33.12 
Reparation af maskiner
3312 
33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
3313 
33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
3314 
33.15 
Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
3315 
33.16 
Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
3315 
33.17 
Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
3315 
33.19 
Reparation af andet udstyr
3319 
33.2 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
332 
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
3320 

EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING

35 
El-, gas- og fjernvarmeforsyning
35 
35.1 
Elforsyning
351 

Page 11/25  
Top