CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Fremstilling af færdige foderblandinger
108 
10.91 
Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
1080 
10.92 
Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
1080 
11 
Fremstilling af drikkevarer
11 
11.0 
Fremstilling af drikkevarer
110 
11.01 
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
1101 
11.02 
Fremstilling af vin af druer
1102 
11.03 
Fremstilling af cider og anden frugtvin
1102 
11.04 
Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
1102 
11.05 
Fremstilling af øl
1103 
11.06 
Fremstilling af malt
1103 
11.07 
Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
1104 
12 
Fremstilling af tobaksprodukter
12 
12.0 
Fremstilling af tobaksprodukter
120 
12.00 
Fremstilling af tobaksprodukter
1200 
13 
Fremstilling af tekstiler
13 
13.1 
Forbehandling og spinding af tekstilfibre
131 
13.10 
Forbehandling og spinding af tekstilfibre
1311 
13.2 
Vævning af tekstiler
131 
13.20 
Vævning af tekstiler
1312 
13.3 
Efterbehandling af tekstiler
131 
13.30 
Efterbehandling af tekstiler
1313 
13.9 
Fremstilling af andre tekstiler
139 
13.91 
Fremstilling af trikotagestoffer
1391 
13.92 
Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler
1392 
13.93 
Fremstilling af tæpper
1393 
13.94 
Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
1394 
13.95 
Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
1399 
13.96 
Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
1399 
13.99 
Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
1399 
14 
Fremstilling af beklædningsartikler
14 
14.1 
Fremstilling af beklædningsartikler undtagen beklædningsartikler af pelsskind
141 
14.11 
Fremstilling af beklædningsartikler af læder
1410 
14.12 
Fremstilling af arbejdsbeklædning
1410 
14.13 
Fremstilling af anden yderbeklædning
1410 
14.14 
Fremstilling af underbeklædning
1410 
14.19 
Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
1410 
14.2 
Fremstilling af varer af pelsskind
142 
14.20 
Fremstilling af varer af pelsskind
1420 
14.3 
Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler
143 

Page 4/25  
Top