CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
08.93 
Saltindvinding
0893 
08.99 
Anden råstofindvinding i.a.n.
0899 
09 
Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding
09 
09.1 
Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
091 
09.10 
Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
0910 
09.9 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
099 
09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
0990 

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

10 
Fremstilling af fødevarer
10 
10.1 
Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter
101 
10.11 
Forarbejdning og konservering af kød
1010 
10.12 
Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
1010 
10.13 
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
1010 
10.2 
Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr
102 
10.20 
Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr
1020 
10.3 
Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
103 
10.31 
Forarbejdning og konservering af kartofler
1030 
10.32 
Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
1030 
10.39 
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
1030 
10.4 
Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer
104 
10.41 
Fremstilling af olier og fedtstoffer
1040 
10.42 
Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
1040 
10.5 
Fremstilling af mejeriprodukter
105 
10.51 
Mejerier samt ostefremstilling
1050 
10.52 
Fremstilling af konsumis
1050 
10.6 
Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter
106 
10.61 
Fremstilling af mølleriprodukter
1061 
10.62 
Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
1062 
10.7 
Fremstilling af bageri- og dejprodukter
107 
10.71 
Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv.
1071 
10.72 
Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
1071 
10.73 
Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
1074 
10.8 
Fremstilling af andre fødevarer
107 
10.81 
Fremstilling af sukker
1072 
10.82 
Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
1073 
10.83 
Forarbejdning af te og kaffe
1079 
10.84 
Fremstilling af smagspræparater og krydderier
1079 
10.85 
Fremstilling af færdigretter
1075 
10.86 
Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
1079 
10.89 
Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
1079 

Page 3/25  
Top