CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Domstole og fængselsvæsen
8423 
84.24 
Politi
8423 
84.25 
Brandvæsen
8423 
84.3 
Lovpligtig socialsikring mv.
843 
84.30 
Lovpligtig socialsikring mv.
8430 

UNDERVISNING

85 
Undervisning
85 
85.1 
Førskoleundervisning
851 
85.10 
Førskoleundervisning
8510 
85.2 
Folke- og specialskoler
851 
85.20 
Folke- og specialskoler
8510 
85.3 
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
852 
85.31 
Gymnasier, studenterkurser o.l.
8521 
85.32 
Tekniske skoler og fagskoler
8522 
85.4 
Videregående uddannelsesinstitutioner
853 
85.41 
Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
8530 
85.42 
Videregående uddannelser på universitetsniveau
8530 
85.5 
Anden undervisning
854 
85.51 
Undervisning inden for sport og fritid
8541 
85.52 
Undervisning i kulturelle discipliner
8542 
85.53 
Køreskoler
8549 
85.59 
Anden undervisning i.a.n.
8549 
85.6 
Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
855 
85.60 
Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
8550 

SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

86 
Sundhedsvæsen
86 
86.1 
Hospitaler
861 
86.10 
Hospitaler
8610 
86.2 
Praktiserende læger og tandlæger
862 
86.21 
Alment praktiserende læger
8620 
86.22 
Praktiserende speciallæger
8620 
86.23 
Praktiserende tandlæger
8620 
86.9 
Sundhedsvæsen i øvrigt
869 
86.90 
Sundhedsvæsen i øvrigt
8690 
87 
Institutionsophold
87 
87.1 
Institutionsophold med sygepleje
871 
87.10 
Institutionsophold med sygepleje
8710 
87.2 
Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere
872 
87.20 
Institutionsophold for psykisk handicappede, psykisk syge og stofmisbrugere
8720 
87.3 
Institutionsophold for ældre og handicappede
873 

Page 23/25  
Top