CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Rejsearrangører
7912 
79.9 
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
799 
79.90 
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
7990 
80 
Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning
80 
80.1 
Private vagt- og sikkerhedstjenester
801 
80.10 
Private vagt- og sikkerhedstjenester
8010 
80.2 
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
802 
80.20 
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
8020 
80.3 
Overvågning
803 
80.30 
Overvågning
8030 
81 
Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje
81 
81.1 
Kombinerede serviceydelser
811 
81.10 
Kombinerede serviceydelser
8110 
81.2 
Renhold
812 
81.21 
Almindelig rengøring i bygninger
8121 
81.22 
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
8129 
81.29 
Andre rengøringsydelser
8129 
81.3 
Landskabspleje
813 
81.30 
Landskabspleje
8130 
82 
Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice
82 
82.1 
Administrationsservice og kontorservice
821 
82.11 
Kombinerede administrationsserviceydelser
8211 
82.19 
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
8219 
82.2 
Call centres virksomhed
822 
82.20 
Call centres virksomhed
8220 
82.3 
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
823 
82.30 
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
8230 
82.9 
Anden forretningsservice i.a.n.
829 
82.91 
Inkassovirksomhed og kreditoplysning
8291 
82.92 
Pakkerier
8292 
82.99 
Anden forretningsservice i.a.n.
8299 

OFFENTLIG FORVALTNING OG FORSVAR; SOCIALSIKRING

84 
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
84 
84.1 
Forvaltning af staten og den økonomiske og sociale politik
841 
84.11 
Generelle offentlige tjenester
8411 
84.12 
Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen socialsikring
8412 
84.13 
Administration af og bidrag til erhvervsfremme
8413 
84.2 
Tjenesteydelser til samfundet som helhed
842 
84.21 
Udenrigsanliggender
8421 
84.22 
Forsvar
8422 

Page 22/25  
Top