CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Formueforvaltning
6630 

FAST EJENDOM

68 
Fast ejendom
68 
68.1 
Køb og salg af egen fast ejendom
681 
68.10 
Køb og salg af egen fast ejendom
6810 
68.2 
Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom
681 
68.20 
Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom
6810 
68.3 
Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
682 
68.31 
Ejendomsmæglere
6820 
68.32 
Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
6820 

LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER

69 
Juridisk bistand, bogføring og revision
69 
69.1 
Juridisk bistand
691 
69.10 
Juridisk bistand
6910 
69.2 
Bogføring og revision; skatterådgivning
692 
69.20 
Bogføring og revision; skatterådgivning
6920 
70 
Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning
70 
70.1 
Hovedsæders virksomhed
701 
70.10 
Hovedsæders virksomhed
7010 
70.2 
Virksomhedsrådgivning
702 
70.21 
Public relations og kommunikation
7020 
70.22 
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
7020 
71 
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse
71 
71.1 
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning
711 
71.11 
Arkitektvirksomhed
7110 
71.12 
Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning
7110 
71.2 
Teknisk afprøvning og analyse
712 
71.20 
Teknisk afprøvning og analyse
7120 
72 
Videnskabelig forskning og udvikling
72 
72.1 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
721 
72.11 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi
7210 
72.19 
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
7210 
72.2 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
722 
72.20 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
7220 
73 
Reklame og markedsanalyse
73 
73.1 
Reklame
731 
73.11 
Reklamebureauer
7310 
73.12 
Reklameplads i medier
7310 
73.2 
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
732 
73.20 
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
7320 

Page 20/25  
Top