CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
50.20 
Sø- og kysttransport af gods
5012 
50.3 
Transport af passagerer ad indre vandveje
502 
50.30 
Transport af passagerer ad indre vandveje
5021 
50.4 
Transport af gods ad indre vandveje
502 
50.40 
Transport af gods ad indre vandveje
5022 
51 
Luftfart
51 
51.1 
Lufttransport af passagerer
511 
51.10 
Lufttransport af passagerer
5110 
51.2 
Lufttransport af gods og rumfart
512 
51.21 
Lufttransport af gods
5120 
51.22 
Rumfart
5120 
52 
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
52 
52.1 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
521 
52.10 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
5210 
52.2 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
522 
52.21 
Serviceydelser i forbindelse med landtransport
5221 
52.22 
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
5222 
52.23 
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
5223 
52.24 
Godshåndtering
5224 
52.29 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
5229 
53 
Post- og kurertjenester
53 
53.1 
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
531 
53.10 
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
5310 
53.2 
Andre post- og kurértjenester
532 
53.20 
Andre post- og kurértjenester
5320 

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

55 
Overnatningsfaciliteter
55 
55.1 
Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
551 
55.10 
Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
5510 
55.2 
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
551 
55.20 
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
5510 
55.3 
Campingpladser
552 
55.30 
Campingpladser
5520 
55.9 
Andre overnatningsfaciliteter
559 
55.90 
Andre overnatningsfaciliteter
5590 
56 
Restaurationsvirksomhed
56 
56.1 
Restauranter og levering af mad ud af huset
561 
56.10 
Restauranter og levering af mad ud af huset
5610 
56.2 
Event catering og anden restaurationsvirksomhed
562 
56.21 
Event catering
5621 

Page 17/25  
Top