CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
46.64 
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
4659 
46.65 
Engroshandel med kontormøbler
4659 
46.66 
Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
4659 
46.69 
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
4659 
46.7 
Anden specialiseret engroshandel
466 
46.71 
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
4661 
46.72 
Engroshandel med metaller og metalmalme
4662 
46.73 
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
4663 
46.74 
Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
4663 
46.75 
Engroshandel med kemiske produkter
4669 
46.76 
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
4669 
46.77 
Engroshandel med affaldsprodukter
4669 
46.9 
Ikke-specialiceret engroshandel
469 
46.90 
Ikke-specialiceret engroshandel
4690 
47 
Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler
47 
47.1 
Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
471 
47.11 
Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer
4711 
47.19 
Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
4719 
47.2 
Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer i specialforretninger
472 
47.21 
Frugt og grøntforretninger
4721 
47.22 
Slagter og viktualieforretninger
4721 
47.23 
Fiskeforretninger
4721 
47.24 
Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer i specialforretninger
4721 
47.25 
Detailhandel med drikkevarer
4722 
47.26 
Tobaksforretninger
4723 
47.29 
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
4721 
47.3 
Servicestationer
473 
47.30 
Servicestationer
4730 
47.4 
Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr i specialforretninger
474 
47.41 
Detailhandel med computere, ydre enheder og software
4741 
47.42 
Detailhandel med telekommunikationsudstyr
4741 
47.43 
Radio- og tvforretninger
4742 
47.5 
Detailhandel med husholdningsudstyr i specialforretninger
475 
47.51 
Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
4751 
47.52 
Detailhandel med isenkram, maling og glas
4752 
47.53 
Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
4753 
47.54 
Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
4759 
47.59 
Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler
4759 
47.6 
Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid i specialforretninger
476 
47.61 
Detailhandel med bøger
4761 

Page 15/25  
Top