CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Produktion af elektricitet
3510 
35.12 
Transmission af elektricitet
3510 
35.13 
Distribution af elektricitet
3510 
35.14 
Handel med elektricitet
3510 
35.2 
Gasforsyning
352 
35.21 
Fremstilling af gas
3520 
35.22 
Distribution af gas
3520 
35.23 
Handel med gas gennem rørledninger
3520 
35.3 
Fjernvarmeforsyning
353 
35.30 
Fjernvarmeforsyning
3530 

VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

36 
Vandforsyning
36 
36.0 
Vandforsyning
360 
36.00 
Vandforsyning
3600 
37 
Opsamling og behandling af spildevand
37 
37.0 
Opsamling og behandling af spildevand
370 
37.00 
Opsamling og behandling af spildevand
3700 
38 
Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug
38 
38.1 
Indsamling af affald
381 
38.11 
Indsamling af ikke-farligt affald
3811 
38.12 
Indsamling af farligt affald
3812 
38.2 
Behandling og bortskaffelse af affald
382 
38.21 
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
3821 
38.22 
Behandling og bortskaffelse af farligt affald
3822 
38.3 
Genbrug
383 
38.31 
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
3830 
38.32 
Genbrug af sorterede materialer
3830 
39 
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
39 
39.0 
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
390 
39.00 
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
3900 

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

41 
Opførelse af bygninger
41 
41.1 
Gennemførelse af byggeprojekter
410 
41.10 
Gennemførelse af byggeprojekter
4100 
41.2 
Opførelse af bygninger
410 
41.20 
Opførelse af bygninger
4100 
42 
Anlægsarbejder
42 
42.1 
Anlæg af veje og jernbaner
421 
42.11 
Anlæg af veje og motorveje
4210 
42.12 
Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
4210 

Page 12/25  
Top