CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
28.15 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
2814 
28.2 
Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål
281 
28.21 
Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
2815 
28.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
2816 
28.23 
Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
2817 
28.24 
Fremstilling af motordrevet håndværktøj
2818 
28.25 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
2819 
28.29 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
2819 
28.3 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
282 
28.30 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
2821 
28.4 
Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner og værktøjsmaskiner
282 
28.41 
Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
2822 
28.49 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
2822 
28.9 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål
282 
28.91 
Fremstilling af maskiner til metallurgi
2823 
28.92 
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg
2824 
28.93 
Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
2825 
28.94 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
2826 
28.95 
Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
2829 
28.96 
Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
2829 
28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
2829 
29 
Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
29 
29.1 
Fremstilling af motorkøretøjer
291 
29.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
2910 
29.2 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
292 
29.20 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
2920 
29.3 
Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer
293 
29.31 
Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
2930 
29.32 
Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
2930 
30 
Fremstilling af andre transportmidler
30 
30.1 
Bygning af skibe og både
301 
30.11 
Bygning af skibe og flydende materiel
3011 
30.12 
Bygning af både til fritid og sport
3012 
30.2 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
302 
30.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
3020 
30.3 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
303 
30.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
3030 
30.4 
Fremstilling af militære kampfartøjer
304 
30.40 
Fremstilling af militære kampfartøjer
3040 
30.9 
Fremstilling af transportmidler i.a.n.
309 

Page 10/25  
Top