CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

01 
Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed
01 
01.1 
Dyrkning af etårige afgrøder
011 
01.11 
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
0111 
01.12 
Dyrkning af ris
0112 
01.13 
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
0113 
01.14 
Dyrkning af sukkerrør
0114 
01.15 
Dyrkning af tobak
0115 
01.16 
Dyrkning af tekstilplanter
0116 
01.19 
Dyrkning af andre etårige afgrøder
0119 
01.2 
Dyrkning af flerårige afgrøder
012 
01.21 
Dyrkning af druer
0121 
01.22 
Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
0122 
01.23 
Dyrkning af citrusfrugter
0123 
01.24 
Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
0124 
01.25 
Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
0125 
01.26 
Dyrkning af olieholdige frugter
0126 
01.27 
Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
0127 
01.28 
Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
0128 
01.29 
Dyrkning af andre flerårige afgrøder
0129 
01.3 
Planteformering
013 
01.30 
Planteformering
0130 
01.4 
Husdyravl
014 
01.41 
Avl af malkekvæg
0141 
01.42 
Avl af andet kvæg og bøfler
0141 
01.43 
Avl af heste og dyr af hestefamilien
0142 
01.44 
Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
0143 
01.45 
Avl af får og geder
0144 
01.46 
Svineavl
0145 
01.47 
Fjerkræavl
0146 
01.49 
Avl af andre dyr
0149 
01.5 
Blandet drift
015 
01.50 
Blandet drift
0150 
01.6 
Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst
016 
01.61 
Serviceydelser i forbindelse med planteavl
0161 
01.62 
Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
0162 
01.63 
Forarbejdning af afgrøder efter høst
0163 
01.64 
Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
0164 
01.7 
Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
017 
01.70 
Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
0170 

Page 1/25  
Top