CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
3091 
30.91 
Výroba motocyklů
3092 
30.92 
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
3099 
30.99 
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
31 
31 
Výroba nábytku
310 
31.0 
Výroba nábytku
3100 
31.01 
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
31.02 
Code: 31.02 
Výroba kuchyňského nábytku
31.03 
Code: 31.03 
Výroba matrací
31.09 
Code: 31.09 
Výroba ostatního nábytku
32 
32 
Ostatní zpracovatelský průmysl
321 
32.1 
Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
3211 
32.11 
Ražení mincí
32.12 
Code: 32.12 
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
3212 
32.13 
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
322 
32.2 
Výroba hudebních nástrojů
3220 
32.20 
Výroba hudebních nástrojů
323 
32.3 
Výroba sportovních potřeb
3230 
32.30 
Výroba sportovních potřeb
324 
32.4 
Výroba her a hraček
3240 
32.40 
Výroba her a hraček
325 
32.5 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
3250 
32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
329 
32.9 
Zpracovatelský průmysl j. n
3290 
32.91 
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
32.99 
Code: 32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33 
33 
Opravy a instalace strojů a zařízení
331 
33.1 
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
3311 
33.11 
Opravy kovodělných výrobků
3312 
33.12 
Opravy strojů
3313 
33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
3314 
33.14 
Opravy elektrických zařízení
3315 
33.15 
Opravy a údržba lodí a člunů
33.16 
Code: 33.16 
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33.17 
Code: 33.17 
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení
3319 
33.19 
Opravy ostatních zařízení
332 
33.2 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
3320 
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení


DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
35 
35 
Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu
351 
35.1 
Výroba, přenos a rozvod elektřiny

Page 11/25  
Top