CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2
8730 
87.30 
Ústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
879 
87.9 
Ostatní ústavní sociální péče
8790 
87.90 
Ostatní ústavní sociální péče
88 
88 
Mimoústavní sociální péče
881 
88.1 
Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
8810 
88.10 
Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
889 
88.9 
Ostatní mimoústavní sociální péče
8890 
88.91 
Denní péče o děti
88.99 
Code: 88.99 
Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.


KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
90 
90 
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
900 
90.0 
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
9000 
90.01 
Scénická umění
90.02 
Code: 90.02 
Podpůrné činnosti pro scénická umění
90.03 
Code: 90.03 
Umělecká tvorba
90.04 
Code: 90.04 
Provozování kulturních zařízení
91 
91 
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
910 
91.0 
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
9101 
91.01 
Činnosti knihoven a archivů
9102 
91.02 
Činnosti muzeí
91.03 
Code: 91.03 
Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
9103 
91.04 
Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
92 
92 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
920 
92.0 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
9200 
92.00 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93 
93 
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
931 
93.1 
Sportovní činnosti
9311 
93.11 
Provozování sportovních zařízení
93.13 
Code: 93.13 
Činnosti fitcenter
9312 
93.12 
Činnosti sportovních klubů
9319 
93.19 
Ostatní sportovní činnosti
932 
93.2 
Zábavní a rekreační činnosti
9321 
93.21 
Činnosti lunaparků a zábavních parků
9329 
93.29 
Ostatní zábavní a rekreační činnosti


OSTATNÍ ČINNOSTI
94 
94 
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
941 
94.1 
Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
9411 
94.11 
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
9412 
94.12 
Činnosti profesních organizací
942 
94.2 
Činnosti odborových svazů

Page 24/25  
Top