CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Target classification: ISIC_4 (not translated)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: ISIC_4 - Source classification: NACE_REV2


ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
01 
01 
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
011 
01.1 
Pěstování plodin jiných než trvalých
0111 
01.11 
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
0112 
01.12 
Pěstování rýže
0113 
01.13 
Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
0114 
01.14 
Pěstování cukrové třtiny
0115 
01.15 
Pěstování tabáku
0116 
01.16 
Pěstování přadných rostlin
0119 
01.19 
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
012 
01.2 
Pěstování trvalých plodin
0121 
01.21 
Pěstování vinných hroznů
0122 
01.22 
Pěstování tropického a subtropického ovoce
0123 
01.23 
Pěstování citrusových plodů
0124 
01.24 
Pěstování jádrového a peckového ovoce
0125 
01.25 
Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
0126 
01.26 
Pěstování olejnatých plodů
0127 
01.27 
Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
0128 
01.28 
Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
0129 
01.29 
Pěstování ostatních trvalých plodin
013 
01.3 
Množení rostlin
0130 
01.30 
Množení rostlin
014 
01.4 
Živočišná výroba
0141 
01.41 
Chov mléčného skotu
01.42 
Code: 01.42 
Chov jiného skotu a buvolů
0142 
01.43 
Chov koní a jiných koňovitých
0143 
01.44 
Chov velbloudů a velbloudovitých
0144 
01.45 
Chov ovcí a koz
0145 
01.46 
Chov prasat
0146 
01.47 
Chov drůbeže
0149 
01.49 
Chov ostatních zvířat
015 
01.5 
Smíšené hospodářství
0150 
01.50 
Smíšené hospodářství
016 
01.6 
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
0161 
01.61 
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
0162 
01.62 
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
0163 
01.63 
Posklizňové činnosti
0164 
01.64 
Zpracování osiva pro účely množení
017 
01.7 
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
0170 
01.70 
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

Page 1/25  
Top