CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
26.11 
Výroba elektronických součástek
2610 
26.12 
Výroba osazených elektronických desek
2610 
26.2 
Výroba počítačů a periferních zařízení
262 
26.20 
Výroba počítačů a periferních zařízení
2620 
26.3 
Výroba komunikačních zařízení
263 
26.30 
Výroba komunikačních zařízení
2630 
26.4 
Výroba spotřební elektroniky
264 
26.40 
Výroba spotřební elektroniky
2640 
26.5 
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
265 
26.51 
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
2651 
26.52 
Výroba časoměrných přístrojů
2652 
26.6 
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
266 
26.60 
Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
2660 
26.7 
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
267 
26.70 
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
2670 
26.8 
Výroba magnetických a optických médií
268 
26.80 
Výroba magnetických a optických médií
2680 
27 
Výroba elektrických zařízení
27 
27.1 
Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
271 
27.11 
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
2710 
27.12 
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
2710 
27.2 
Výroba baterií a akumulátorů
272 
27.20 
Výroba baterií a akumulátorů
2720 
27.3 
Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení
273 
27.31 
Výroba kabelů z optických vláken
2731 
27.32 
Výroba ostatních elektronických a elektrických vodičů a kabelů
2732 
27.33 
Výroba elektroinstalačních zařízení
2733 
27.4 
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
274 
27.40 
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
2740 
27.5 
Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
275 
27.51 
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
2750 
27.52 
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
2750 
27.9 
Výroba ostatních elektrických zařízení
279 
27.90 
Výroba ostatních elektrických zařízení
2790 
28 
Výroba strojů a zařízení j. n.
28 
28.1 
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
281 
28.11 
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
2811 
28.12 
Výroba hydraulických zařízení
2812 
28.13 
Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
2813 
28.14 
Výroba ostatních potrubních armatur
2813 

Page 9/25  
Top