CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
24.4 
Výroba a hutní zpracování drahých a jiných neželezných kovů
242 
24.41 
Výroba a hutní zpracování drahých kovů
2420 
24.42 
Výroba a hutní zpracování hliníku
2420 
24.43 
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
2420 
24.44 
Výroba a hutní zpracování mědi
2420 
24.45 
Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
2420 
24.46 
Zpracování jaderného paliva
2420 
24.5 
Slévárenství
243 
24.51 
Odlévání železa
2431 
24.52 
Odlévání oceli
2431 
24.53 
Odlévání lehkých kovů
2432 
24.54 
Odlévání ostatních neželezných kovů
2432 
25 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
25 
25.1 
Výroba konstrukčních kovových výrobků
251 
25.11 
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
2511 
25.12 
Výroba kovových dveří a oken
2511 
25.2 
Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
251 
25.21 
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
2512 
25.29 
Výroba ostatních kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
2512 
25.3 
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
251 
25.30 
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
2513 
25.4 
Výroba zbraní a střeliva
252 
25.40 
Výroba zbraní a střeliva
2520 
25.5 
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
259 
25.50 
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
2591 
25.6 
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
259 
25.61 
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
2592 
25.62 
Obrábění
2592 
25.7 
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
259 
25.71 
Výroba nožířských výrobků
2593 
25.72 
Výroba zámků a kování
2593 
25.73 
Výroba nástrojů a nářadí
2593 
25.9 
Výroba ostatních kovodělných výrobků
259 
25.91 
Výroba ocelových sudů a podobných nádob
2599 
25.92 
Výroba drobných kovových obalů
2599 
25.93 
Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
2599 
25.94 
Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
2599 
25.99 
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
2599 
26 
Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
26 
26.1 
Výroba elektronických součástek a desek
261 

Page 8/25  
Top