CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
20 
Výroba chemických látek a chemických přípravků
20 
20.1 
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
201 
20.11 
Výroba technických plynů
2011 
20.12 
Výroba barviv a pigmentů
2011 
20.13 
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
2011 
20.14 
Výroba jiných základních organických chemických látek
2011 
20.15 
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
2012 
20.16 
Výroba plastů v primárních formách
2013 
20.17 
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
2013 
20.2 
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
202 
20.20 
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
2021 
20.3 
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
202 
20.30 
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
2022 
20.4 
Výroba mýdel, detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
202 
20.41 
Výroba mýdel, detergentů a čisticích a lešticích prostředků
2023 
20.42 
Výroba parfémů a toaletních přípravků
2023 
20.5 
Výroba ostatních chemických výrobků
202 
20.51 
Výroba výbušnin
2029 
20.52 
Výroba klihů
2029 
20.53 
Výroba vonných silic
2029 
20.59 
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
2029 
20.6 
Výroba chemických vláken
203 
20.60 
Výroba chemických vláken
2030 
21 
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
21 
21.1 
Výroba základních farmaceutických výrobků
210 
21.10 
Výroba základních farmaceutických výrobků
2100 
21.2 
Výroba farmaceutických přípravků
210 
21.20 
Výroba farmaceutických přípravků
2100 
22 
Výroba pryžových a plastových výrobků
22 
22.1 
Výroba pryžových výrobků
221 
22.11 
Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
2211 
22.19 
Výroba ostatních pryžových výrobků
2219 
22.2 
Výroba plastových výrobků
222 
22.21 
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
2220 
22.22 
Výroba plastových obalů
2220 
22.23 
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
2220 
22.29 
Výroba ostatních plastových výrobků
2220 
23 
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
23 
23.1 
Výroba skla a skleněných výrobků
231 
23.11 
Výroba plochého skla
2310 

Page 6/25  
Top