CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
14.31 
Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
1430 
14.39 
Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
1430 
15 
Výroba usní a souvisejících výrobků
15 
15.1 
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); výroba brašnářských a sedlářských výrobků; zpracování a barvení kožešin
151 
15.11 
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
1511 
15.12 
Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
1512 
15.2 
Výroba obuvi
152 
15.20 
Výroba obuvi
1520 
16 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků
16 
16.1 
Výroba pilařská a impregnace dřeva
161 
16.10 
Výroba pilařská a impregnace dřeva
1610 
16.2 
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
162 
16.21 
Výroba dýh a desek na bázi dřeva
1621 
16.22 
Výroba sestavených parketových podlah
1622 
16.23 
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
1622 
16.24 
Výroba dřevěných obalů
1623 
16.29 
Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků
1629 
17 
Výroba papíru a výrobků z papíru
17 
17.1 
Výroba buničiny, papíru a lepenky
170 
17.11 
Výroba buničiny
1701 
17.12 
Výroba papíru a lepenky
1701 
17.2 
Výroba výrobků z papíru a lepenky
170 
17.21 
Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
1702 
17.22 
Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
1709 
17.23 
Výroba kancelářských potřeb z papíru
1709 
17.24 
Výroba papírových tapet
1709 
17.29 
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
1709 
18 
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
18 
18.1 
Tisk a činnosti související s tiskem
181 
18.11 
Tisk novin
1811 
18.12 
Ostatní tisk
1811 
18.13 
Příprava tisku a digitálních dat
1812 
18.14 
Vázání a související činnosti
1812 
18.2 
Rozmnožování nahraných nosičů
182 
18.20 
Rozmnožování nahraných nosičů
1820 
19 
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
19 
19.1 
Výroba koksárenských produktů
191 
19.10 
Výroba koksárenských produktů
1910 
19.2 
Výroba rafinovaných ropných produktů
192 
19.20 
Výroba rafinovaných ropných produktů
1920 

Page 5/25  
Top