CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
10.9 
Výroba průmyslových krmiv
108 
10.91 
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
1080 
10.92 
Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
1080 
11 
Výroba nápojů
11 
11.0 
Výroba nápojů
110 
11.01 
Destilace, rektifikace a míchaní lihovin
1101 
11.02 
Výroba vína z vinných hroznů
1102 
11.03 
Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
1102 
11.04 
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
1102 
11.05 
Výroba piva ze sladu
1103 
11.06 
Výroba sladu
1103 
11.07 
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
1104 
12 
Výroba tabákových výrobků
12 
12.0 
Výroba tabákových výrobků
120 
12.00 
Výroba tabákových výrobků
1200 
13 
Výroba textilií
13 
13.1 
Úprava a spřádání textilních vláken a příze
131 
13.10 

1311 
13.2 
Tkaní textilií
131 
13.20 
Tkaní textilií
1312 
13.3 
Konečná úprava textilií
131 
13.30 
Konečná úprava textilií
1313 
13.9 
Výroba ostatních textilií
139 
13.91 
Výroba pletených a háčkovaných materiálů
1391 
13.92 
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
1392 
13.93 
Výroba koberců a kobercových předložek
1393 
13.94 
Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
1394 
13.95 
Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
1399 
13.96 
Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
1399 
13.99 
Výroba ostatních textilií j. n.
1399 
14 
Výroba oděvů
14 
14.1 
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
141 
14.11 
Výroba kožených oděvů
1410 
14.12 
Výroba pracovních oděvů
1410 
14.13 
Výroba ostatních svrchních oděvů
1410 
14.14 
Výroba osobního prádla
1410 
14.19 
Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
1410 
14.2 
Výroba kožešinových výrobků
142 
14.20 
Výroba kožešinových výrobků
1420 
14.3 
Výroba pletených a háčkovaných oděvů
143 

Page 4/25  
Top