CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
84.23 
Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
8423 
84.24 
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
8423 
84.25 
Činnosti v oblasti protipožární ochrany
8423 
84.3 
Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení
843 
84.30 
Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení
8430 

VZDĚLÁVÁNÍ

85 
Vzdělávání
85 
85.1 
Předškolní vzdělávání
851 
85.10 
Předškolní vzdělávání
8510 
85.2 
Primární vzdělávání
851 
85.20 
Primární vzdělávání
8510 
85.3 
Sekundární vzdělávání
852 
85.31 
Sekundární všeobecné vzdělávání
8521 
85.32 
Sekundární odborné vzdělávání
8522 
85.4 
Postsekundární vzdělávání
853 
85.41 
Postsekundární jiné než terciární vzdělávání
8530 
85.42 
Terciární vzdělávání
8530 
85.5 
Ostatní vzdělávání
854 
85.51 
Sportovní a rekreační vzdělávání
8541 
85.52 
Umělecké vzdělávání
8542 
85.53 
Činnosti autoškol
8549 
85.59 
Ostatní vzdělávání j. n.
8549 
85.6 
Podpůrné činnosti ve vzdělávání
855 
85.60 
Podpůrné činnosti ve vzdělávání
8550 

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

86 
Zdravotní péče
86 
86.1 
Ústavní zdravotní péče
861 
86.10 
Ústavní zdravotní péče
8610 
86.2 
Ambulantní a zubní zdravotní péče
862 
86.21 
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
8620 
86.22 
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
8620 
86.23 
Zubní péče
8620 
86.9 
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
869 
86.90 
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
8690 
87 
Ústavní sociální péče
87 
87.1 
Ústavní ošetřovatelská péče
871 
87.10 
Ústavní ošetřovatelská péče
8710 
87.2 
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách
872 
87.20 
Ústavní sociální péče o mentálně postižené a osoby závislé na návykových látkách
8720 
87.3 
Ústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
873 

Page 23/25  
Top