CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
79.12 
Činnosti cestovních agentur
7912 
79.9 
Jiné rezervační a související činnosti
799 
79.90 
Jiné rezervační a související činnosti
7990 
80 
Bezpečnostní a pátrací činnosti
80 
80.1 
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
801 
80.10 
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
8010 
80.2 
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
802 
80.20 
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
8020 
80.3 
Pátrací činnosti
803 
80.30 
Pátrací činnosti
8030 
81 
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
81 
81.1 
Kombinované pomocné činnosti
811 
81.10 
Kombinované pomocné činnosti
8110 
81.2 
Úklidové činnosti
812 
81.21 
Všeobecný úklid budov
8121 
81.22 
Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
8129 
81.29 
Ostatní úklidové činnosti
8129 
81.3 
Činnosti související s úpravou krajiny
813 
81.30 
Činnosti související s úpravou krajiny
8130 
82 
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
82 
82.1 
Administrativní a kancelářské činnosti
821 
82.11 
Univerzální administrativní činnosti
8211 
82.19 
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
8219 
82.2 
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
822 
82.20 
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
8220 
82.3 
Pořádání konferencí a hospodářských výstav
823 
82.30 
Pořádání konferencí a hospodářských výstav
8230 
82.9 
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
829 
82.91 
Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
8291 
82.92 
Balicí činnosti
8292 
82.99 
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
8299 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

84 
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
84 
84.1 
Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
841 
84.11 
Všeobecné činnosti veřejné správy
8411 
84.12 
Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
8412 
84.13 
Regulace a podpora podnikatelského prostředí
8413 
84.2 
Činnosti pro společnost jako celek
842 
84.21 
Činnosti v oblasti zahraničních věcí
8421 
84.22 
Činnosti v oblasti obrany
8422 

Page 22/25  
Top