CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
74 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti
74 
74.1 
Specializované návrhářské činnosti
741 
74.10 
Specializované návrhářské činnosti
7410 
74.2 
Fotografické činnosti
742 
74.20 
Fotografické činnosti
7420 
74.3 
Překladatelské a tlumočnické činnosti
749 
74.30 
Překladatelské a tlumočnické činnosti
7490 
74.9 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
749 
74.90 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
7490 
75 
Veterinární činnosti
75 
75.0 
Veterinární činnosti
750 
75.00 
Veterinární činnosti
7500 

ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

77 
Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu
77 
77.1 
Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
771 
77.11 
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
7710 
77.12 
Pronájem a leasing nákladních automobilů
7710 
77.2 
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
772 
77.21 
Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
7721 
77.22 
Pronájem videokazet a disků
7722 
77.29 
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
7729 
77.3 
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků
773 
77.31 
Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
7730 
77.32 
Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
7730 
77.33 
Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
7730 
77.34 
Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
7730 
77.35 
Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
7730 
77.39 
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n.
7730 
77.4 
Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
774 
77.40 
Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
7740 
78 
Činnosti související se zaměstnáním
78 
78.1 
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
781 
78.10 
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
7810 
78.2 
Činnosti agentur zprostředkujících práci na dobu určitou
782 
78.20 
Činnosti agentur zprostředkujících práci na dobu určitou
7820 
78.3 
Ostatní poskytování lidských zdrojů
783 
78.30 
Ostatní poskytování lidských zdrojů
7830 
79 
Činnosti cestovních kanceláří a agentur a jiné rezervační a související činnosti
79 
79.1 
Činnosti cestovních kanceláří a agentur
791 
79.11 
Činnosti cestovních kanceláří
7911 

Page 21/25  
Top