CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
66.30 
Správa fondů
6630 

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

68 
Činnosti v oblasti nemovitostí
68 
68.1 
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
681 
68.10 
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
6810 
68.2 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
681 
68.20 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
6810 
68.3 
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
682 
68.31 
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
6820 
68.32 
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
6820 

ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69 
Právní a účetnické činnosti
69 
69.1 
Právní činnosti
691 
69.10 
Právní činnosti
6910 
69.2 
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
692 
69.20 
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
6920 
70 
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
70 
70.1 
Činnosti vedení podniků
701 
70.10 
Činnosti vedení podniků
7010 
70.2 
Poradenství v oblasti řízení
702 
70.21 
Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
7020 
70.22 
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
7020 
71 
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
71 
71.1 
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
711 
71.11 
Architektonické činnosti
7110 
71.12 
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
7110 
71.2 
Technické zkoušky a analýzy
712 
71.20 
Technické zkoušky a analýzy
7120 
72 
Vědecký výzkum a vývoj
72 
72.1 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
721 
72.11 
Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
7210 
72.19 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7210 
72.2 
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
722 
72.20 
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
7220 
73 
Reklama a průzkum trhu
73 
73.1 
Reklamní činnosti
731 
73.11 
Činnosti reklamních agentur
7310 
73.12 
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
7310 
73.2 
Průzkum trhu a veřejného mínění
732 
73.20 
Průzkum trhu a veřejného mínění
7320 

Page 20/25  
Top