CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
02 
Lesnictví a těžba dřeva
02 
02.1 
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
021 
02.10 
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
0210 
02.2 
Těžba dřeva
022 
02.20 
Těžba dřeva
0220 
02.3 
Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva
023 
02.30 
Sběr a získávání volně rostoucích lesních plodů a materiálů, kromě dřeva
0230 
02.4 
Podpůrné činnosti pro lesnictví
024 
02.40 
Podpůrné činnosti pro lesnictví
0240 
03 
Rybolov a akvakultura
03 
03.1 
Rybolov
031 
03.11 
Mořský rybolov
0311 
03.12 
Sladkovodní rybolov
0312 
03.2 
Akvakultura
032 
03.21 
Mořská akvakultura
0321 
03.22 
Sladkovodní akvakultura
0322 

TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

05 
Těžba černého a hnědého uhlí
05 
05.1 
Těžba černého uhlí
051 
05.10 
Těžba černého uhlí
0510 
05.2 
Těžba hnědého uhlí
052 
05.20 
Těžba hnědého uhlí
0520 
06 
Těžba ropy a zemního plynu
06 
06.1 
Těžba ropy
061 
06.10 
Těžba ropy
0610 
06.2 
Těžba zemního plynu
062 
06.20 
Těžba zemního plynu
0620 
07 
Těžba rud
07 
07.1 
Těžba železných rud
071 
07.10 
Těžba železných rud
0710 
07.2 
Těžba neželezných rud
072 
07.21 
Těžba uranových a thoriových rud
0721 
07.29 
Těžba ostatních neželezných rud
0729 
08 
Ostatní těžba a dobývání
08 
08.1 
Dobývání kamene, písků a jílů
081 
08.11 
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
0810 
08.12 
Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
0810 
08.9 
Těžba a dobývání j. n.
089 
08.91 
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
0891 
08.92 
Těžba rašeliny
0892 

Page 2/25  
Top