CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
47.62 
Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím ve specializovaných prodejnách
4761 
47.63 
Maloobchod s audio- a videozáznamy ve specializovaných prodejnách
4762 
47.64 
Maloobchod se sportovním vybavením ve specializovaných prodejnách
4763 
47.65 
Maloobchod s hrami a hračkami ve specializovaných prodejnách
4764 
47.7 
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
477 
47.71 
Maloobchod s oděvy ve specializovaných prodejnách
4771 
47.72 
Maloobchod s obuví a koženými výrobky ve specializovaných prodejnách
4771 
47.73 
Maloobchod s farmaceutickými přípravky ve specializovaných prodejnách
4772 
47.74 
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky ve specializovaných prodejnách
4772 
47.75 
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky ve specializovaných prodejnách
4772 
47.76 
Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně ve specializovaných prodejnách
4773 
47.77 
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty ve specializovaných prodejnách
4773 
47.78 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
4773 
47.79 
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
4774 
47.8 
Maloobchod ve stáncích a na trzích
478 
47.81 
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
4781 
47.82 
Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
4782 
47.89 
Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
4789 
47.9 
Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
479 
47.91 
Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
4791 
47.99 
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
4799 

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

49 
Pozemní a potrubní doprava
49 
49.1 
Železniční osobní doprava meziměstská
491 
49.10 
Železniční osobní doprava meziměstská
4911 
49.2 
Železniční nákladní doprava
491 
49.20 
Železniční nákladní doprava
4912 
49.3 
Ostatní pozemní osobní doprava
492 
49.31 
Městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava
4921 
49.32 
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
4922 
49.39 
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
4922 
49.4 
Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
492 
49.41 
Silniční nákladní doprava
4923 
49.42 
Stěhovací služby
4923 
49.5 
Potrubní doprava
493 
49.50 
Potrubní doprava
4930 
50 
Vodní doprava
50 
50.1 
Námořní a pobřežní osobní doprava
501 
50.10 
Námořní a pobřežní osobní doprava
5011 
50.2 
Námořní a pobřežní nákladní doprava
501 

Page 16/25  
Top