CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
42.13 
Výstavba mostů a tunelů
4210 
42.2 
Výstavba inženýrských sítí
422 
42.21 
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
4220 
42.22 
Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
4220 
42.9 
Výstavba ostatních staveb
429 
42.91 
Výstavba vodních děl
4290 
42.99 
Výstavba ostatních staveb j. n.
4290 
43 
Specializované stavební činnosti
43 
43.1 
Demolice a příprava staveniště
431 
43.11 
Demolice
4311 
43.12 
Příprava staveniště
4312 
43.13 
Průzkumné vrtné práce
4312 
43.2 
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
432 
43.21 
Elektrické instalace
4321 
43.22 
Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace
4322 
43.29 
Ostatní stavební instalace
4329 
43.3 
Kompletační a dokončovací práce
433 
43.31 
Omítkářské práce
4330 
43.32 
Truhlářské práce
4330 
43.33 
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
4330 
43.34 
Sklenářské, malířské a natěračské práce
4330 
43.39 
Ostatní kompletační a dokončovací práce
4330 
43.9 
Ostatní specializované stavební činnosti
439 
43.91 
Pokrývačské práce
4390 
43.99 
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
4390 

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

45 
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
45 
45.1 
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
451 
45.11 
Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
4510 
45.19 
Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
4510 
45.2 
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
452 
45.20 
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4520 
45.3 
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
453 
45.31 
Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
4530 
45.32 
Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
4530 
45.4 
Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a údržba
454 
45.40 
Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a údržba
4540 
46 
Velkoobchod, kromě s motorovými vozidly
46 
46.1 
Zprostředkování velkoobchodu
461 
46.11 
Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
4610 

Page 13/25  
Top