CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
35.11 
Výroba elektřiny
3510 
35.12 
Přenos elektřiny
3510 
35.13 
Rozvod elektřiny
3510 
35.14 
Obchod s elektřinou
3510 
35.2 
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
352 
35.21 
Výroba plynu
3520 
35.22 
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
3520 
35.23 
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
3520 
35.3 
Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu
353 
35.30 
Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu
3530 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

36 
Shromažďování, úprava a rozvod vody
36 
36.0 
Shromažďování, úprava a rozvod vody
360 
36.00 
Shromažďování, úprava a rozvod vody
3600 
37 
Činnosti související s odpadními vodami
37 
37.0 
Činnosti související s odpadními vodami
370 
37.00 
Činnosti související s odpadními vodami
3700 
38 
Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití
38 
38.1 
Sběr odpadů
381 
38.11 
Sběr odpadů, kromě nebezpečných
3811 
38.12 
Sběr nebezpečných odpadů
3812 
38.2 
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů
382 
38.21 
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, kromě nebezpečných
3821 
38.22 
Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečných odpadů
3822 
38.3 
Zpracování odpadů k dalšímu využití
383 
38.31 
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení
3830 
38.32 
Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití
3830 
39 
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
39 
39.0 
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
390 
39.00 
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
3900 

STAVEBNICTVÍ

41 
Výstavba budov
41 
41.1 
Developerská činnost
410 
41.10 
Developerská činnost
4100 
41.2 
Výstavba bytových a nebytových budov
410 
41.20 
Výstavba bytových a nebytových budov
4100 
42 
Inženýrské stavitelství
42 
42.1 
Výstavba silnic a železnic
421 
42.11 
Výstavba silnic a dálnic
4210 
42.12 
Výstavba železnic a podzemních drah
4210 

Page 12/25  
Top