CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 2 - ISIC REV. 4
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Target classification: ISIC_4 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_REV2 - Target classification: ISIC_4
30.91 
Výroba motocyklů
3091 
30.92 
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
3092 
30.99 
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
3099 
31 
Výroba nábytku
31 
31.0 
Výroba nábytku
310 
31.01 
Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
3100 
31.02 
Výroba kuchyňského nábytku
3100 
31.03 
Výroba matrací
3100 
31.09 
Výroba ostatního nábytku
3100 
32 
Ostatní zpracovatelský průmysl
32 
32.1 
Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
321 
32.11 
Ražení mincí
3211 
32.12 
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
3211 
32.13 
Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
3212 
32.2 
Výroba hudebních nástrojů
322 
32.20 
Výroba hudebních nástrojů
3220 
32.3 
Výroba sportovních potřeb
323 
32.30 
Výroba sportovních potřeb
3230 
32.4 
Výroba her a hraček
324 
32.40 
Výroba her a hraček
3240 
32.5 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
325 
32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
3250 
32.9 
Zpracovatelský průmysl j. n
329 
32.91 
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
3290 
32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
3290 
33 
Opravy a instalace strojů a zařízení
33 
33.1 
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
331 
33.11 
Opravy kovodělných výrobků
3311 
33.12 
Opravy strojů
3312 
33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
3313 
33.14 
Opravy elektrických zařízení
3314 
33.15 
Opravy a údržba lodí a člunů
3315 
33.16 
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
3315 
33.17 
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení
3315 
33.19 
Opravy ostatních zařízení
3319 
33.2 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
332 
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
3320 

DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

35 
Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu
35 
35.1 
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
351 

Page 11/25  
Top